Елена Вайт

Елена Вайт - ненадмината световно известна религиозна писателка и християнка, живяла през по-голямата част на 19-ти век (1827-1915). Нейните писания са оказали огромно въздействие върху милиони хора по света. През своя живот Елена Вайт е написала повече от 5000 статии, 40 книги, нейните ръкописи наброяват повече от 50000 страници. Тя е най-превежданата жена писател в света и най-превеждания американски автор. Нейните трудове обхващат широка област от теми: религия, образование, социални отношения, евангелизъм, пророчества, хранене, управление и публицистика.

Нейният шедьовър за благополучен християнски живот "Пътят към Христа" е издаден на повече от 140 езика.

Адвентистите от седмия ден вярват, че г-жа Вайт е повече от една даровита писателка, те вярват, че тя е определена от Бога да бъде специален вестител, който да насочи вниманието на света към Свещеното писание и да подготви хората за Второто пришествие на Христос. От 17 годишна възраст до своята смърт, 70 години по-късно, тя е имала около 2000 видения, дадени от Бога.

Писанията на Елена Вайт не заместват Светото писание, те не могат да се поставят редом са Него. Свещеното писание е единственият уникален стандарт, по който нейните и другите писания трябва да се ръководят.

Сред по-известните книги на Елена Вайт е Пенталогията, представляваща боговдъхновен коментар на Библията, включваща книгите "Патриарси и Пророци", "Царе и пророци", "Животът на Исус", "Деяния на апостолите" и "Великата борба". Други нейни книги са: "Евангелизъм", "Свидетелства към църквата", "Възпитание", "Притчи Христови" и др.

 

Повече за живота, дейността и творчеството на Елена Вайт може да научите от сайта на настоятелството на Елена Вайт: www.whiteestate.org